Welkom!

 
 


InTune is er voor iedereen die meer innerlijke rust en stilte, vitaliteit, gezondheid,vrede, overvloed, harmonie, creativiteit, voldoening, enthousiasme, zingeving en geluk in zijn privé-leven en werk wil ervaren.

Wil jij groeien, je comfortzones oprekken, belemmerende patronen doorbreken, (zielen)trauma's oplossen, uit je excessieve denken en emoties breken, je bewustzijn vergroten, in contact komen met wie je nu eigenlijk echt bent en vanuit je hart en intuïtie/geweten leven? En ben jij bereid daarvoor je eigen verantwoordelijkheid te nemen en schuw je niet de verandering, hoe spannend dat ook is? Dan wil InTune daar graag een bijdrage aan leveren.

Het aanbod van InTune is erop gericht om jou te ondersteunen in al die verschillende processen van innerlijke groei en bewustwording. Omdat iedereen uniek is, zijn eigen kleur heeft en zijn eigen ontwikkeling doorloopt biedt InTune meerdere mogelijkheden zodat je kunt kiezen wat het meest aansluit bij jouw situatie en bewustzijn.

Van groepstrainingen/cursussen en dagworkshops tot en met één-op-één consulten en (loopbaan) trajecten.


Nieuw!


Start een Gezond en Gelukkig

Futureproof LEVEN

voorbij de chaos van de wereld


 

Aanbod Producten en Diensten


Loopbaan - Werk Trajecten & Trainingen

Individuele
Consulten & Trainingen

GroepsTrainingen, Cursussen & Workshops

 


Lezing

Ondernemen voorbij de chaos van de wereld;

start een Gezond en Gelukkig bedrijfsLEVEN



 

Agenda


Deze kalender is leeg