Training Faciliterend Leiderschap


Voor als jij:

 • Van binnen voelt dat je graag dienstverlenend wil zijn naar je medewerkers in plaats van (alleen maar) sturend, controlerend en corrigerend;

 • Graag je medewerkers intrinsiek wilt motiveren in plaats van via macht, verdeel en heers, straf en beloning te stimuleren;

 • Je graag wil toewerken aan ware eenheid binnen een (je) team werkend aan een gemeenschappelijke visie;

 • Meer behoefte heb aan zingeving in je leiderschapsfunctie;


 • Je de ware behoeftes van je medewerkers wil ontdekken en zien en de realisatie daarvan te faciliteren terwijl je de gemeenschappelijke organisatorische visie niet uit het oog verliest.
Algemeen

Faciliterend leiderschap is veel meer dan zoveelste nieuwe mode term in het land der leidinggevenden. Het is de beweging van de ik als individu naar ons, wij, samen en dienstbaarheid zonder eigen belang en is een ware stap in bewustzijn die gaande is binnen vele mensen en ook langzamerhand zich binnen het werkveld zich begint te openbaren. Van afgescheidenheid naar eenheid, het besef dat de mate van eenheid de mooiste vruchten afwerpt maar ook tegelijk het zicht op wat een werkelijke vrucht is en wat niet op een hoger plan stelt. Maar hoe doe je dat zonder dat een wollig en idealistische insteek wordt? Zonder dat het een softe aai en paai cultuur wordt? En hoe verschuif je in je zelf als leider het perspectief van ik, het eigenbelang naar wij? En hoe breng je dat over op je medewerkers? Dus ja wat is eigenlijk een faciliterend leider? En wat houdt dat faciliteren eigenlijk in?


Wat is een faciliterend leider?

Dat is een leider die:

 • actief het innerlijk leiderschap bedrijft, met andere woorden zichzelf kent, zich bewust is van zijn eigen belemmerende gedragspatronen en zichzelf continu daarop reflecteert en van zuivert;


 • niet (meer) geloofd in leiding geven vanuit een top-down dan wel piramide constructie van verdeel, heers, strijd en concurrentie en met angst en straf en beloning als veel voorkomende motivator;


 • naast zijn medewerker staat als coach en leider is als het gaat om verbinding in stand te houden met de gezamenlijke organisatievisie en zo min mogelijk sturend en controlerend optreedt;


 • die ten doel heeft zijn medewerkers te faciliteren in hun groei in innerlijk leiderschap waardoor ze zelfbewuste, zelf verantwoordelijke en zelfsturende professionals worden die intrinsiek gemotiveerd in samenwerking met anderen de gemeenschappelijke team- en organisatievisie nastreven;


 • een groot inlevingsvermogen heeft en vanuit een heldere blik ziet wat de ander werkelijk nodig heeft;


 • zich niet laat misleiden door de behoeftes van de ongezonde ik-patronen van zijn medewerkers (zoals bijvoorbeeld, aandacht vragen, pleasen, zielig doen, hoogmoed, onzekerheid, streverigheid, verstoppen, manipulatie, concurentie etc. Weet deze op een manier die past de manier en bewustzijnsnivo van de medewerker terug te spiegelen en deze te begeleiden om deze patronen om te buigen.


 • zijn eigenbelang en zijn ik niet leidend stelt maar de dienstbaarheid aan zijn medewerkers en weet dat met dit alles uiteindelijk ook zijn eigen behoeftes als vanzelf worden voorzien.

Wat houdt het faciliteren in?

Het faciliteren van je medewerkers gaat veel verder dan de ander voorzien van de stoffelijke middelen die nodig zijn om zijn\haar werk goed te kunnen doen, te denken aan materialen, tijd, budget, vakinhoudelijke opleidingen en trainingen etc. Het waarachtig faciliteren gaat ook over faciliteren van de innerlijke groei van je medewerkers. Daarbij kun je denken aan het zien van de werkelijke innerlijke behoeftes van je medewerkers, het bespreekbaar te maken daar waar nodig en het ondersteunen van je medewerkers in het realiseren hiervan. Maar zeker ook de ander dat te geven wat degene nodig heeft om zijn eigen belemmerende patronen te zien en te doorbreken waardoor zijn/haar zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, zelfsturing, eigen verantwoordelijkheid en natuurlijke kwaliteiten volledig tot uiting komen. En daar is niet alleen geduld en een vredige liefdevolle stimulerende houding voor nodig maar soms ook heel duidelijk een ander te wijzen op zijn/haar gedrag en een spiegel voor te houden.

En dat alles begin bij jezelf. Natuurlijk is het handig als je empaath bent en kunt invoelen wat er bij de ander beweegt. Maar dat wil nog niet zeggen dat je helder kunt zien wat de ander werkelijk nodig heeft, als individu maar ook als onderdeel van het geheel. Daarvoor is het van groot belang dat je eigen dode hoeken, je eigen gedragspatronen helder hebt en zoveel mogelijk uit je systeem zet om zo ook bij een ander de gedragspatronen te zien en daar door heen te prikken en dus de ander te faciliteren om zich los te maken van zijn belemmerende patronen.

In deze training zal er daarom ook veel aandacht geschonken worden aan je innerlijk leiderschap. Pas als jij jezelf je eigen ik doorziet kun echt dienstbaar zijn zonder eigenbelang. Pas als je jezelf goed kent kun je pas je medewerker leren kennen. Pas als je je eigen belemmerende sluiers en maskers ontmanteld hebt kun je die pas helder zien van je medewerkers en hun ondersteunen in hun eigen ontmantelingsproces zodat ze gaan groeien in hun eigen verantwoordelijkheid, in zelfsturing en hun natuurlijke kwaliteiten maximaal vrijkomen om via intrinsieke motivatie aangewend te kunnen worden voor de gemeenschappelijke visie.De training

Deze training legt een stevige basis neer om als beginnend faciliterend leider stap voor stap al lerend in de praktijk tot een volwaardig facilitator uit te groeien en daar je werkomgeving stap voor stap in mee te nemen door zelf het voorbeeld te zijn. Het begint dus met jezelf, dat is de basis.


In deze training komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:


 • Zicht krijgen op en de ontmanteling van je eigen ik, maskers en sluiers die dienstbaarheid in de weg staan
 • Beoefenen en vergroten van je innerlijk leiderschap
 • Inzicht krijgen in en het beoefenen van gedragskwaliteiten die horen bij dienstbaarheid
 • Over geloof, vertrouwen en loslaten en controle, sturing en manipulatie
 • Herkennen van de ongezonde ik-behoeften bij de ander
 • Herkennen van de ik-spelletjes tussen mensen \ in je team
 • De valkuilen van faciliterend leidinggeven
 • Het leren spiegelen van de ander en het aanspreken op diens belemmerend ik-gedrag
 • Hoe je medewerker te faciliteren in het realiseren zijn\haar ware behoeften
 • Hoe de innerlijke behoeften van de ander te koppelen aan de gemeenschappelijke visie
 • Persoonlijke "opdrachten" ter bekrachtiging van je faciliterend leiderschap;


Afhankelijk van de groepssamenstelling en de groepswensen kunnen bepaalde onderdelen er worden uitgelicht of anderen worden toegevoegd.

Het worden van een goed faciliterend leider is een proces, kost tijd en kan pas echt geleerd worden in de praktijk. Daarom is de training opgezet als traject met vijf groepstrainingsdagen over een periode van vijf maanden met daarin een drietal individuele ondersteunende coachgesprekken waarvan twee met beide twee trainers tegelijkertijd. Verder zal er in de training naast de nodige ondersteunende theorie voornamelijk gewerkt worden met praktische voorbeelden uit je eigen leven, uit je eigen werk. De periode tussen de trainingsdagen wordt dan gebruikt om dit alles daadwerkelijk te gaan toepassen, te gaan ontdekken, te ervaren, te reflecteren en daarmee te internaliseren.

Het is een stevige training waarin van je verwacht wordt dat je bereid bent jezelf eerlijk te willen aankijken en ook daadwerkelijk bereid bent om je ik/ego meer los te laten en te bewegen naar je wie werkelijk bent.

De training wordt gegeven door Karin Witte en Guy Andreoli.


Voor wie?

Voor iedere (aankomende) leidinggevende die wil ontdekken wat faciliterend leider zijn inhoudt.

Voor iedere leidinggevende die een zelfsturend team ondersteund of gaat ondersteunen.

Voor iedereen in een leidinggevende functie die meer zingeving en meer bewustzijn in zijn\haar leiderschap wil leggen.

Voor iedereen die de intrinsieke behoefte als leider voelt waarachtig dienstbaar te willen zijn aan een ander(en) en\of dat verder wil ontwikkelen.

Voor iedere leider die het zat is om vanuit macht, sturen en controleren leiding te geven.

Voor een iedere leider die wil ontdekken wat zijn medewerker werkelijk nodig heeft voor zijn innerlijke groei.


Over de trainers


Karin Witte heeft veel ervaring met het geven van communicatie trainingen in het bedrijfsleven en heeft een eigen praktijk in life coaching en loopbaancoaching. Daarin ondersteunt zij mensen bij levensvragen en werk gerelateerde vragen, opdat zij zich bewust worden van belemmerende gedachten, patronen en programma’s. Heldere communicatie loopt als een rode draad door haar werk- en privéleven.


Guy Andreoli is trainer, senior coach, loopbaanspecialist en energetisch facilitator. Hij geeft al meer dan 13 jaar workshops en trainingen op gebied van innerlijke groei en bewust worden. In zijn professie en ook privé leven speelt het faciliteren van de ander een belangrijke rol. Met vallen en opstaan heeft hij vanuit ervaring ontdekt dat de zuiverheid van dienstverlening en daarmee het grootste effect wordt bereikt door continue bewust zijn en ontmanteling van zijn eigen ik en het ontwikkelen van het vermogen te kunnen zien wat de ander nodig heeft om innerlijk te groeien. Om zo de ander te kunnen faciliteren om het meest van zijn potentieel waar te kunnen maken. Hij maakt met veel vreugde en toewijding jou graag deelgenoot van zijn ervaringen en kennis op dit gebied.


Praktische info
Data


november 2021- apr 2022, 1 x per maand op een vrijdag

Locatie


Op een mooie professionele locatie in de natuur in de omgeving van UtrechtGroepsgrootte
Minimaal 6 en maximaal 10


Investering in jezelf


Gehele trainingstraject €1750,-

Bij privé financiering zijn de kosten aftrekbaar van de inkomstenbelasting.


Leveringsomvang


5 trainingsdagen van 10:00-17:00, inclusief koffie, thee en gezonde lichte lunch

3 individuele coachgesprekken van 1.5 uur

trainingsmap met relevante theorie en oefeningen\opdrachten

tussentijdse ondersteuning per email en telefoon