Over InTune


InTune is er voor iedereen die meer innerlijke rust en stilte, vitaliteit, gezondheid,vrede, overvloed, harmonie, creativiteit, voldoening, enthousiasme, zingeving en geluk in zijn privé-leven en werk wil ervaren.
Wil jij groeien, je comfortzones oprekken, belemmerende patronen doorbreken, (zielen)trauma's oplossen, uit je excessieve denken en emoties breken, je bewustzijn vergroten, in contact komen met wie je nu eigenlijk echt bent en vanuit je hart en intuïtie/geweten leven? En ben jij bereid daarvoor je eigen verantwoordelijkheid te nemen en schuw je niet de verandering, hoe spannend dat ook is? Dan wil InTune daar graag een bijdrage aan leveren.
Het aanbod van InTune is erop gericht om jou te ondersteunen in al die verschillende processen van innerlijke groei en bewustwording. Omdat iedereen uniek is, zijn eigen kleur heeft en zijn eigen ontwikkeling doorloopt biedt InTune meerdere mogelijkheden zodat je kunt kiezen wat het meest aansluit bij jouw situatie en bewustzijn.
Van groepstrainingen/cursussen en dagworkshops tot en met één-op-één consulten en (loopbaan) trajecten.
 

Aanbod


Trainingen & Cursussen Workshops

Individuele
Consulten

 

Loopbaan & Werk Trajecten

Aangesloten bij


InTune werkt samen met Werksite.

Werksite is de grootste carièrre site van Nederland.


InTune is aangesloten bij Bewust Achterhoek en Bewust Ede.

Beide een regionale platform van aanbieders op gebied van persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, welzijn en duurzaamheid.


InTune is aangesloten bij de beroepsorganisatie NIBIG.

NIBIG staat voor Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg.