Info aanpassingen i.v.m. Covid 19InTune volgt uiteraard de richtlijnen zoals opgesteld door onze regering.


Dit betekent voor nu als volgt:


Bij alle trainingen/cursussen/consulten en 1:1 trajecten hanteren we

de 1.5 m regel en dat iedereen Corona-klachten vrij is.