Over mijzelf


Guy Andreoli

Trainer | Senior Coach | Loopbaanspecialist | Energetisch Facilitator

Het was zo rond mijn dertigste dat ik gehoor ging geven aan mijn innerlijke roep om op zoek te gaan. Op zoek te gaan naar antwoorden op vragen zoals wie ben ik nu werkelijk? Waarom ben ik hier? En vooral ook waarom de dingen soms zo moeilijk gingen in mijn leven en waarom ik me zo vaak niet goed, ongelukkig en anders voelde? Tijdens mijn eerdere professie als werktuigbouwkundig Ir. maar ook mijn opvoeding waren gericht op de materiële wereld en er was altijd weinig referentiekader voor een ruimere zienswijze. Ik begon me te verdiepen in de praktische toegepaste psychologie, holistische denkwijzen, ruimere begrippen van energie, het zelf helend vermogen en de metafysica waarmee er al een aantal puzzelstukjes op zijn plek begonnen te vallen.

Deze hele ontdekkingstocht begon pas echt in zijn versnelling te komen toen het contrast in mijn leven achtereenvolgens door een scheiding, een zeer zware burn-out en ontslag tot een hoogtepunt steeg. Noodgedwongen, stap voor stap kwam ik steeds meer in contact met de diepere lagen van wie ik ben. Na de nodige omzwervingen kwam ik uiteindelijk uit bij het Eenheids\Christusbewustzijn, waarmee de puzzelstukken pas echt een samenhangend geheel begonnen te vormen. Toen begon mijn leven pas echt meer te stromen en kwam ik zo vanuit mijn eigen verantwoordelijkheid te nemend voor werkelijk alles in mijn belevingswereld steeds meer tot mijn vreugdevolle en innerlijke rustige ware zelf. Sindsdien zijn eveneens mijn altijd al aanwezige intuïtief weten en helende kwaliteiten maar ook mijn levensvreugde enorm toegenomen.

In deze hele periode van zoeken heb ik me laten omscholen tot docent en ben ik gaan werken in het regulier en speciaal onderwijs. Daarnaast heb ik ook gewerkt in aanverwante functies op de scheidslijn van onderwijs en zorg als coach & trainer van licht verstandelijk beperkte en ook autistische jongeren en ouderen. In 2006 ben ik parallel gestart met mijn eigen bedrijf voor innerlijke groei en bewustwording welk later de naam InTune ging dragen waarin ik als trainer, senior coach en energetisch facilitator met mijn ervaringsdeskundigheid en bewustzijn mensen ondersteun in hun beweging naar heelheid op welk vlak van hun leven dan ook. In het verlengde daarvan zijn zijn daar ook de loopbaantrajecten & trainingen bij gekomen.

Kortom...

Het is vanuit die diepe innerlijke drive dat ik me met al mijn kennis, kwaliteiten en ervaringsdeskundigheid dienstbaar opstel aan jou als je daar behoefte aan hebt. Precies op die manier dat bij jou past. Met innerlijke rust en helderheid als basis, invoelend op jouw diepste innerlijk om vanuit daar je geduldig en zachtmoedig te spiegelen en als het nodig is je direct en stevig te confronteren. Je te faciliteren in het vergroten van je innerlijke rust & vrijheid, verkrijgen van inzichten en richting in je leven, zichtbaar maken en oplossen van je belemmeringen en dat wat ten grond slag ligt van je mentale, emotionele en fysieke disbalansen. Zodat jij weer vreugde, vitaliteit en stromen kunt ervaren in je werk als ook je privéleven.

Dat alles met de kernwaarden: vrijheid, luchtigheid en humor, openheid, gelijkwaardigheid, eigen verantwoordelijkheid nemend en vertrouwen in samenzijn en samenwerking met jou.

Guy Andreoli